Handelsbetingelser

Køb trygt kursus- eller rådgivningsforløb hos Simplex Human

Handelsbetingelser af 28. november 2023

Kundernes tillid til os er kernen i vores forretning. Derfor er det vigtigt for os, at I får en god oplevelse og føler jer trygge, når I handler med Simplex Human ApS.

Priser og betaling

Vi tager forbehold for tryk- og prisfejl når vi giver et tilbud. Alle priser angives i DKK og ekskl. moms, medmindre andet fremgår. Generelt vil priser afgivet i et tilbud være gældende i 30 dage fra tilbudsdato. Priser vil i øvrigt kunne justeres som følge af bl.a. valutakursændringer og afgiftsændringer.

Når I køber et kursusforløb ved os, modtager I en faktura på den samlede kursusydelse ca. 4 uger før første kursusdag, medmindre andet er særskilt aftalt.

Når I køber et konfliktmæglingsforløb ved os, modtager I en faktura på minimumsbeløbet umiddelbart efter indgåelse af aftalen, hvorpå den resterende del af det samlede beløb faktureres umiddelbart efter endt forløb.

Når I køber et rådgivningsforløb ved os, modtager I en faktura på det fulde beløb ca. 4 uger før påbegyndelse af rådgivningen, medmindre andet er særskilt aftalt.

Fakturaer sendes pr. mail til vores kontaktperson hos jer, medmindre andet er særskilt aftalt.

Betaling sker pr. bankoverførsel.

Generelle vilkår og betingelser

Vedr. kursusforløb.
Da vi altid skræddersyr ethvert forløb specifikt efter vores kunders ønsker og behov er 2 kurser, som på papiret er identiske, alligevel sjældent ens i virkeligheden. Det skyldes blandt andet, at kursusdeltagerne – med deres forskellige synspunkter, erfaringer og inputs – også har indflydelse på forløbet i undervisningen. Vi garanterer dog altid, at vi leverer det vi på forhånd har lovet.

 • Afbestilling indtil 7 uger før forløbets afholdelse er uden omkostninger.
 • Afbestilling fra 7 uger og til 4 uger før første kursusdato medfører et frameldingsgebyr på 50 % af den samlede kursuspris pr. hold der frameldes.
 • Ved afbestilling fra 4 uger før og til første kursusdato udgør frameldingsgebyret den fulde betaling.
 • En plads på kursus kan altid overdrages til en anden relevant medarbejder uden udgift for jer – dette gælder også, hvis en deltager på kursusdagen er syg. Dette skal blot meddeles underviseren på dagen.


Vedr. konfliktmæglingsforløb:

 • Afbestilling af forløbet indtil 7 uger før forløbets afholdelse er uden omkostninger.
 • Afbestilling fra 7 uger og til 4 uger før første aftalte mødedato medfører et frameldingsgebyr på 50 % af den samlede minimumspris angivet i tilbuddet.
 • Ved framelding fra 4 uger før og til første aftalte mødedato udgør frameldingsgebyret den fulde minimumsbetaling angivet i tilbuddet.
 • Når forløbet kører:
  • Ved aflysning grundet sygdom el.lign. senest 24 timer før et aftalt møde, da aftales ny mødedato uden ekstra beregning.
  • Ved aflysning grundet sygdom el.lign. mindre end 24 timer før et aftalt møde, da aftales ny mødedato og det aflyste møde faktureres med 1495,- kr. ex. moms. + evt. transportomkostninger og transporttid.


Vedr. ledelses- og konfliktrådgivningspakker:

 • Disse forløb aftalt med Simplex Human ApS faktureres på samme måde som vores kursusforløb. Vilkår for afbestilling/annullering er de samme som beskrevet ovenfor under kursusforløb.

Krav til gennemførelse af kursusforløb

Kursusforløb gennemføres ved min. 10 deltagere pr. hold, medmindre andet er særskilt aftalt. Hvis der er tale om et kursusforløb med flere hold kan disse slås sammen og rokeres om på efter nærmere aftale med underviseren og Simplex Human ApS. Dog henvises til de generelle betingelser anført ovenfor.

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en pandemi, omstændigheder afledt af voldsomt vejr eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteterne, vil vi sammen med jer finde en ny dato for gennemførelse af kursusforløbet. Kursusforløbet kan i udgangspunktet ikke gennemføres som et online kursus.

I tilfælde af at undervisningen aflyses eller udsættes pga. en akut opstået situation – fx sygdomsramt underviser el. lign – vil den aftalte undervisning i samarbejde med jer flyttes til en ny dato senest 3 måneder efter oprindelig kursusstart.

Rettigheder

Simplex Human ApS har alle rettigheder til de leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, trykte eller digitale. Ved køb opnås alene brugsret til det købte produkt. Brugsretten er personlig, hvorfor produktet kun må anvendes til eget brug. Det købte produkt skal derfor behandles med fortrolighed og må ikke videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Det købte må derfor ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Simplex Human ApS som virksomhed. Navnet ”Simplex Human ApS” samt navnene på firmaets ansatte, må ikke anvendes i reklame eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

Vil du vide mere eller har du nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os: 

Simplex Human ApS
CVR: 44354888
Nupark 51, 
7600 Holstebro
info@simplexhuman.dk