Manglende tillid er dræbende for ethvert samarbejde

Har du prøvet hvordan det føles at miste tilliden til en eller flere på din arbejdsplads?

Mange af os har, og nogen af jer oplever det måske lige nu.

Det er drænende og det påvirker alle involverede parter, og sågar nogen i en sådan grad, at det føles som daglig psykisk terror. Ingen ønsker at gå på arbejde hver dag med ondt i maven og en konstant følelse af utilstrækkelighed. Tværtimod er håbet om at tilliden kan genetableres et stille råb om hjælp, som der bør handles på, hvor det er muligt. 

Manglende tillid er ingen spøg, men noget der skal tages alvorligt. 

Fokus på kommunikationen i relationen i organisationen

Det skal være rart at gå på arbejde. Derfor stræber vi i Simplex Human efter at være blandt de bedste til at hjælpe andre med at skabe en arbejdsplads, hvor det er rart at være. Der hvor kommunikationen er god, relationerne trives og konflikterne få og håndterbare. 

Som en af vejene til at komme i mål med dette er omdrejningspunktet for vores arbejde at dele ud af de erfaringer og den indsigt vi har omkring det positive udbytte ved at sætte spotlight på kommunikationen i relationer. 

Bl.a. ved vi, at for at kunne skabe et sundt og trygt arbejdsmiljø, er det essentielt at etablere positive relationer baseret på gensidig tillid. For når der er tillid i teamet, så trives man, oplever højere arbejdsglæde og føler sig mere tryg. Og er man tryg, så stopper man med at frygte eventuelle negative konsekvenser ved at dele sine tanker, ideer eller bekymringer, og åbner i stedet mere op for at bidrage konstruktivt til, at det gode samarbejde kan fortsætte.
Man føler sig hørt, set og værdsat.

Det rører ved din selvopfattelse når der er brud på tilliden

Opbygningen af tillid er dog ikke noget, der opstår natten over, men er derimod en fundamental komponent, som udvikles gradvist gennem daglige interaktioner. Netop derfor er relationen til både kollegaer og chefen essentiel, for er der knas i samarbejdet truer det ikke bare den enkeltes, men hele organisationens trivsel. Dagligdags-småsvigt kan underminere troværdighed, og tager man ikke konsekvensen af denne kontinuerlige tilstand alvorligt, men i stedet lægger låg på, bidrager man ikke til bearbejdning. 

Det er en myte at ”tiden læger alle sår”, så derfor må man ikke undervurdere det mentale engagement og den opmærksomhed det kræver at værne om tilliden, og ikke mindst det oprydningsarbejde der ligger i at genopbygge den. Det kræver åbenhed, ærlighed og gensidig respekt.

Tillidsbrud kan have mange ansigter, og måske ændres ens opfattelse af sig selv, sin kollega eller sin chef? Man mærker måske også hvordan både selvtillid og selvværd påvirkes i en sådan grad, at man tvivler på egen performance og oplever det langt sværere at tro på hvad andre fortæller en. Man føler sig ikke længere fri til at sige hvad man mener, for man er blevet bange for de negative konsekvenser det kunne medføre at skulle dele sine tvivl og fejltrin. 

Får man ikke taget de samtaler, som skal til for reparere det der gik i stykker, er konsekvensen, at man som medarbejder meget lettere bliver usikker på, om man gør det godt nok. Og så er vi tilbage ved utilstrækkeligheden og manglen på tillid, som blokerer for, at du får netop de drøftelser med din chef, som kan være med til at genetablere relationen.

Tillid er sårbart

Trives den kan livet og dine relationer føles fantastisk.

Mangler den, så er vores bedste råd at investere tid og energi i at genopbygge tilliden ved at indlede åbne og ærlige samtaler, skabe forståelse og demonstrere pålidelighed gennem konsistent adfærd og transparens. Vores erfaring viser, at tillid kan genoprettes med dedikation og engagement fra begge parter, om end vi naturligvis ikke negligerer den udfordring det kan være for nogen at sige tingene højt. Det ER svært, men vi opfordrer alligevel til at tage det første skridt mod genskabelse af tilliden, for det er her nøglen til sundere og mere givende relationer ligger gemt.