Sæt spot på jeres forskelligheder og styrk jeres trivsel og resultater

Vores team af specialister har alle en baggrund og solid erfaring med at få mennesker til at fungere sammen – også i særligt pressede situationer fra både ledelses- og sportsverdenen. Det er den erfaring og indsigt, Simplex Human bygger sine kurser og sin rådgivning på og det er dette særkende, som vores kunder får værdi fra.

Teams med variation i uddannelse, køn, erfaring, kulturel baggrund og forskellige personlighedsprofiler præsterer ca. 40 % bedre end mere ensartede teams. Når du går på arbejde, er der ikke to personer som er ens. Denne diversitet udgør en kæmpe styrke for effektiv opgaveløsning i et givende samarbejdsmiljø.

Ikke desto mindre kan mangfoldigheden også udgøre en udfordring, når du støder på kolleger, der reagerer og opfører sig anderledes end dig selv, hvilket kan påvirke arbejdslysten negativt. Vi ved, at medarbejdere med lav arbejdslyst i gennemsnit har 12 flere sygedage om året end dem med høj arbejdslyst.

Som mellemleder og personaleansvarlig kan du øge produktiviteten og trivslen ved målrettet at arbejde med dine medarbejdernes personlige adfærd og præferencer. Samtidig forebygger du konflikter, når dine medarbejdere får en bedre forståelse for hinandens forskelligheder og lærer at kunne reagere og tilpasse kommunikationen både internt og eksternt.

Arbejdsadfærd er kompleks og påvirkes af faktorer som personlighed, baggrund, erfaringer og ledelsesstil. At anerkende denne diversitet udgør det første skridt mod at skabe et inkluderende og produktivt arbejdsmiljø, hvor opgaver løses på den mest effektive måde i fællesskab.

Styrk din måde at være leder på ved at bruge personlighedsprofiler

Vi har valgt at tage afsæt i den meget anvendte personlighedsprofil, som hedder Insights. Den er udviklet til at give dig dybere forståelse af dine egne og dine medarbejderes unikke adfærdstræk og præferencer. Ved at forstå, hvordan du og hver enkelt medarbejder tænker, træffer beslutninger og reagerer, kan du tilpasse din ledelsesstil for at imødekomme varierende behov. Og medarbejderne lærer hvordan de bliver bedre til at kommunikere med dig og hinanden.

Dette gør ikke kun dine ledelsesopgave sjovere, men skaber også bedre resultater.

Insights profilen er udviklet med omhu og præcision, baseret på videnskabelige metoder, og anvendes globalt. Den etablerer et fælles sprog, der let faciliterer meningsfuld dialog mellem teammedlemmer.

Når du har indsigt i dine medarbejderes styrker og udfordringer, kan du skabe et samarbejdsmiljø, der fremmer jeres teamwork og proaktivt forebygger stress og mental overbelastning. Ved at matche forskellige personligheder kan du skabe dynamiske teams, der komplementerer hinanden og arbejder i harmoni. Dette styrker ikke kun teamet som helhed, men også individernes selvtillid og arbejdsglæde.

Vores undervisere, trænet i at optimere menneskelige relationer og med erfaring som tidligere gidselforhandlere og verdensmestre i roning. Workshoppen kan afvikles for både ledere til ledere, i lederteams og i specifikke teams.

Vil du høre mere om vores helsdagsworkshop og hvordan Insights og forståelsen for forskelligheder kan transformere din ledelsesstil og styrke dit team, så kontakt os endelig her.

Hvad er Insigths?

Insights afdækker fire distinkte adfærdstyper og præferencer, repræsenteret ved farverne ILDRØD, SOLGUL, SKOVGRØN og HAVBLÅ. Under workshoppen med Simplex Human vil I få indblik i, hvordan disse farver fungerer, samt hvordan I kan anvende dem til at styrke både trivsel og resultater.

Få et uforpligtende tilbud

Lyder det som noget for dig eller din virksomhed? Du er altid velkommen til at kontakte os om stort som småt.

Kontakt Simplex Human for et uforpligtende tilbud