Forløb der styrker din virksomhed

Det er Simplex Human’s mål at styrke danske virksomheder både internt i organisationen og udad til i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Det gør vi ved at give jer konkrete og håndgribelige værktøjer som I kan anvende i jeres hverdag.

Konfliktforebyggelse, kommunikation og trivsel

I Simplex Human ved vi, at ved at sætte fokus på måden vi bygger relationer og kommunikerer med hinanden på, kan vi i høj grad påvirke organisationens trivsel og mentale sundhed. Gode relationer giver langtidsholdbare og produktive medarbejdere – parametre som kan aflæses både i kundetilfredsheden og direkte på bundlinjen.

Konfliktforebyggelse, kommunikation og trivsel
Få konfliktrådgivning med Simplex-Group

Konfliktrådgivning

Konflikter i organisationen er ofte opslidende og svære at håndtere. Fælles for dem alle er, at de skal håndteres gelinde og rettidigt for at undgå, at de vokser og potentielt spreder sig på arbejdspladsen. 

Psykologisk tryghed og det gode samarbejde

Langt de fleste mennesker vil i deres arbejde gerne gøre sig umage for at lykkedes og leve op til de forventninger som både arbejdspladsen og de selv har. Det kræver for mange, at man skal indgå i og kunne gebærde sig sammen med andre i et godt samarbejde.

Skab psykologisk tryghed og det gode samarbejde

Sæt spot på jeres forskelligheder

Diversiteten i vores team er ikke blot en kæmpe styrke, der fremmer effektiv opgaveløsning i et berigende samarbejdsmiljø. Den udgør også en fascinerende udfordring, når du står over for kolleger, der reagerer og opfører sig anderledes end dig selv, og som potentielt kan påvirke din arbejdslyst negativt. Velkommen til en arbejdsverden, hvor forskellighed ikke kun definerer os, men også driver os mod nye højder!

Konfliktmægling

Konflikter er helt naturlige, og ingen kan sige sig helt fri fra dem. Men hvis de får lov til at eskalere og blive langvarige og personlige, kan de få alvorlige personlige konsekvenser for de involverede parter, ligesom de kan være ødelæggende for arbejdsmiljøet og hæmme produktiviteten.