Konfliktmægling

Vores team af specialister har alle en baggrund i den danske efterretningstjeneste. Det er den erfaring og indsigt, Simplex Human bygger sine kurser og sin rådgivning på, og det er den professionalisme, der giver værdiskabelse hos vores kunder.

Konflikter er helt naturlige, og ingen kan sige sig helt fri fra dem. Men hvis de får lov til at eskalere og blive langvarige og personlige, kan de få alvorlige personlige konsekvenser for de involverede parter, ligesom de kan være ødelæggende for arbejdsmiljøet og hæmme produktiviteten.

Den gode nyhed er, at konflikter mange gange kan vendes til noget positivt – vel og mærke hvis I formår at «gå ind i konflikten» og undersøge den nærmere.

Et mæglingsforløb starter med «afklarende samtaler», hvor parterne hver især mødes alene med mægleren. Typisk bliver hver part tilbudt 1 – 2 møder af 2 timers varighed, og formålet er at give den enkelte mulighed for at sætte ord på og undersøge konflikten sammen med mægleren i et trygt og fortroligt rum.

Hvis parterne er indstillet på det, kan en egentlig mæglingsproces gå i gang, hvor parterne mødes sammen med mægleren. Hvert møde varer 3 timer, og et forløb består af 1 – 3 møder.

Mægling handler dybest set om at skabe en dialog mellem parterne, hvor de hver især kan give udtryk for deres oplevelser og ikke mindst lytte til modpartens perspektiver. Det er bestemt ikke let midt i en højspændt konflikt at ”gå over broen” og sætte sig i den andens sted – og derfor lægger mægleren stor vægt på at tage tempoet ud af samtalen og i det hele taget give plads til både stærke følelser og til at sunde sig og tænke sig om.

Ofte sker der på et tidspunkt en form for gennembrud, hvor parterne begynder at kunne se sagen fra flere sider. På det tidspunkt går processen fra den bagudrettede dialogfase til en fremadrettet brainstorm om løsningsmuligheder efterfulgt af forhandling og aftalefase. Og i de tilfælde hvor ”gennembruddet” ikke sker, så kan en aftale om fremadrettede ”spilleregler” alligevel have stor værdi for både parterne og deres omgivelser.

Mæglingsforløbet afsluttes som regel med et møde mellem mægleren og rekvirenten, som tit er parternes chef. Her drøftes indholdet af mæglingen ikke, for den proces er som nævnt fortrolig. Men mægleren kan ofte rådgive om, hvad lederen kan gøre for at forebygge og håndtere spændinger i fremtiden.

Vil du høre mere om vores konfliktmægling, så kontakt os endelig her.

Forløb der styrker din virksomhed​

Forløb der styrker din virksomhed

Simplex Human arbejder med kurser, træningsforløb og formidling i mange forskellige brancher. Vores viden og erfaring er vores kerneforretning. Vores succes er vores faglighed og formidling. Vi sætter en ære i at levere en ydelse, som kunderne kan relatere sig til og omsætte til praksis. Det skaber gode resultater og dermed stærke, langtidsholdbare og tillidsskabende relationer.

Få et uforpligtende tilbud

Lyder det som noget for dig eller din virksomhed? Du er altid velkommen til at kontakte os om stort som småt.

Kontakt Simplex Human for et uforpligtende tilbud